Bøger, som nævner Lov om euforiserende stoffer § 2

Færdselsloven (2. udg.)
Forfattere: Henrik Waaben og Kirsten Søndergaard Munck
Udgivelsesdato: 20. apr 2023
DJØF Forlag

1.3.1. Bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet

- Side 527 -

...videnskabelig brug (jf. lov om euforiserende stoffer § 2 og § 2 a, jf. § 2). Disse lister omfatter en lang række stoffer, herunder amfetamin, cannabis, kokain, metadon, morfin, opium. Der henvises til betænkning 1486/2007, afsnit 6.4.5, s. 96 ff. for en mere udførlig gennemgang af de kendte hovedgrupper af euforiserende stoffer og disses virkning mv.

Læs på Jurabibliotek