Bøger, som nævner Lov om euforiserende stoffer § 1

Færdselsloven (2. udg.)
Forfattere: Henrik Waaben og Kirsten Søndergaard Munck
Udgivelsesdato: 20. apr 2023
DJØF Forlag

1.3.1. Bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet

- Side 527 -

...A omfatter stoffer, der ikke må forefindes her i landet (jf. lov om euforiserende stoffer § 1 og 2 a, jf. § 1). På denne liste er bl.a. optaget khat, heroin og præpareret opium. Liste B, D og E omfatter stoffer, der kun må benyttes til medicinsk og videnskabelig brug (jf. lov om euforiserende stoffer § 2 og § 2 a, jf. § 2). Disse lister omfatter en...

Læs på Jurabibliotek