Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 530 af 26. maj 2010

§ 7

Instituttets daglige ledelse i faglige spørgsmål samt økonomi- og forvaltningsspørgsmål forestås af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen.

Stk. 2 Direktøren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.