Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 530 af 26. maj 2010

§ 3

Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

Stk. 2 Staten yder et årligt tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det årlige tilskud afholdes over Udenrigsministeriets bistandsbevillinger på finansloven.