Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 530 af 26. maj 2010

§ 2

Institut for Flerpartisamarbejde arbejder for opfyldelsen af sit formål ved

  • 1) at støtte partisamarbejde og opbygning af demokratiske partier i udviklingslandene,

  • 2) at støtte uafhængige medier, tænketanke og ikkestatslige politiske organisationer i udviklingslandene, hvis formål er at fremme udvikling af en demokratisk politisk kultur og flerpartisystemer i udviklingslandene,

  • 3) at indgå samarbejdsaftaler med lokale partnere i udviklingslandene og

  • 4) at samarbejde med internationale flerpartistøtteinstitutioner og andre internationale partnere.