14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om etablering af et udvalg om FE og PET § 3

Lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 937 af 26. August 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Udvalget kan enten mundtligt eller skriftligt over for regeringen tilkendegive sin opfattelse vedrørende de spørgsmål, som tages under behandling i udvalget.

•••

Stk. 2 Udvalget kan afgive beretning til Folketinget om sin virksomhed, herunder om, hvilke emner der har været under behandling i udvalget. Beretningen kan offentliggøres.

•••
profile photo
Profilside