14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om etablering af et udvalg om FE og PET § 2

Lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 937 af 26. August 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Regeringen giver årligt udvalget en orientering om efterretningstjenesternes virksomhed.

•••

Stk. 2 Regeringen holder udvalget orienteret om væsentlige omstændigheder af sikkerhedsmæssig karakter eller vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål, som er af betydning for efterretningstjenesternes virksomhed.

•••

Stk. 3 Regeringen giver på udvalgets anmodning oplysninger om efterretningstjenesternes virksomhed, herunder statistiske oplysninger.

•••

Stk. 4 Udvalget kan anmode justitsministeren og forsvarsministeren om at foranledige, at cheferne for henholdsvis politiets og forsvarets efterretningstjeneste er til stede i forbindelse med et udvalgsmøde med henblik på at besvare spørgsmål.

•••

Stk. 5 Forud for udstedelsen af retningslinjer for efterretningstjenesternes virksomhed underretter regeringen udvalget om indholdet af disse. Henlæggelse af væsentlige nye opgaver til Politiets Efterretningstjeneste skal ligeledes ske efter underretning af udvalget.

•••

Stk. 6 Forud for offentliggørelsen af den årlige redegørelse, som Politiets Efterretningstjeneste afgiver om sin virksomhed, jf. § 2 i lov om Politiets Efterretningstjeneste, forelægger regeringen udvalget denne.

•••

Stk. 7 Regeringens orientering af udvalget sker under hensyntagen til de særlige forhold, som gør sig gældende for efterretningsvirksomhed.

•••
profile photo
Profilside