Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark § 16

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1594 af 22. december 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1506 af 06. december 2016

§ 16

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uanset bestemmelsen i stk. 1 ledes Udbetaling Danmark først af en direktør fra den 1. november 2012.