Lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1594 af 22. december 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1506 af 06. december 2016

Kapitel 4 1 Arbejdsmarkedets Tillægspensions bistand til Udbetaling Danmark
§§ 6-7

(Ophævet).