Lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Lov nr. 647 af 15. juni 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1069 af 21. august 2018,
som ændret ved lov nr. 122 af 06. februar 2024

§ 2

Danmarks Tekniske Universitet (den driftsansvarlige) er ansvarlig for anlæg og drift af testcentrene.

Stk. 2 Det skal fremgå af kontrakter, at brugerne af standpladserne afholder alle udgifterne til anlæg og drift af testcentrene.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter forhandling med uddannelses- og forskningsministeren fastsætte nærmere regler om Danmarks Tekniske Universitets aktiviteter efter denne lov.