Lov om et skibsfinansieringsinstitut § 14

Denne konsoliderede version af lov om et skibsfinansieringsinstitut er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 143 af 17. maj 1961, jf.
lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. maj 2022