14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om et skibsfinansieringsinstitut § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om et skibsfinansieringsinstitut og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1780 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Overtrædelse af § 1, stk. 2, § 2 d, stk. 1, § 2 e, stk. 1, 2. og 3. pkt., § 2 h, stk. 1, 2 og 4, og § 3, 2. pkt., straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. På samme måde straffes overtrædelse af meddelelsespligten i § 2 i, stk. 1, 1. pkt.

•••

Stk. 4 Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

•••
profile photo
Profilside