14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om et nationalt naturfagscenter § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om et nationalt naturfagscenter og bygger på lov nr. 1320 af 27. november 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra centeret om centerets virksomhed, herunder aktiviteter efter §§ 8 og 9, personale, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb, aftaler om afsætning af centerets produktion og andre aftaler, centerets drift i øvrigt, og om bestyrelsens medlemmer, jf. § 3, til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik.

•••

Stk. 2 Undervisningsministeren kan bestemme, at de i stk. 1 nævnte oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format leveringen skal ske, og fastsætte krav til kontrol og sikkerhedsforanstaltninger.

•••

Stk. 3 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem centeret og Undervisningsministeriet og mellem centeret og andre offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner omfattet af Undervisningsministeriets lovgivning, herunder om anvendelse af digital signatur.

•••

Stk. 4 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem centeret og elever, studerende m.v., herunder om anvendelse af digital signatur.

•••
profile photo
Profilside