14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om et nationalt naturfagscenter § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om et nationalt naturfagscenter og bygger på lov nr. 1320 af 27. november 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Undervisningsministeren fører tilsyn med centeret.

•••

Stk. 2 Finder undervisningsministeren, at centerets virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold hertil, kan ministeren udstede påbud til bestyrelsen om at ændre den pågældende virksomhed.

•••

Stk. 3 Finder undervisningsministeren, at centerets virksomhed ikke er i overensstemmelse med denne lov, de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold hertil, eller påbud, jf. stk. 2, kan ministeren tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Tilskud, der tilbageholdes eller tilbagebetales, tilfalder staten.

•••
profile photo
Profilside