14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1550 af 27. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Betingelser for ret til det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere
Det er en betingelse for at modtage det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere efter §§ 1-4, at personen er omfattet af § 25 b, stk. 1-5, i lov om aktiv socialpolitik. Dette gælder dog ikke modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse efter § 22 i lov om aktiv socialpolitik, der ikke er omfattet af de øvre grænser for den samlede hjælp, jf. § 25 b, stk. 11, i lov om aktiv socialpolitik.

•••

Stk. 2 Retten til det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere er tillige betinget af,

  • 1) at personen har den privatretlige forsørgelsespligt over for barnet,

  • 2) at personen og barnet har fælles folkeregisteradresse, og

  • 3) at barnet ikke er fyldt 15 år.

•••

Stk. 3 Betingelserne for at modtage midlertidigt børnetilskud efter §§ 1-3 og tillæg til enlige forsørgere efter § 4 skal være opfyldt den første dag i den måned, som den enkelte udbetaling af det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere vedrører.

•••
profile photo
Profilside