14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1550 af 27. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Til brug for administration af det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere, herunder udsøgning af den berettigede personkreds, jf. §§ 1-3, 5 og 8, og udbetaling af det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere til den berettigede personkreds uden ansøgning, skal Udbetaling Danmark behandle, herunder indsamle og samkøre, almindelige, ikkefølsomme oplysninger om personer, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik.

•••

Stk. 2 Der vil i medfør af stk. 1 blive behandlet oplysninger om ydelsestype og ydelsessats og navn, personnummer og adresse på ydelsesmodtagerne. Der vil desuden blive behandlet oplysninger om ydelsesmodtagernes familierelationer, jf. §§ 1-3, 5 og 8, og navn, personnummer, alder og adresse på ydelsesmodtagernes eventuelle børn.

•••

Stk. 3 Udbetaling Danmark indsamler de oplysninger fra kommunerne og Det Centrale Personregister, der behandles i medfør af stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside