14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere § 1:

Til § 1
Efter de gældende regler om kontanthjælpsloftet i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, er alle personer, som modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, som udgangspunkt omfattet af kontanthjælpsloftet. Kontanthjælpsloftet betyder, at der er en øvre grænse for, hvor meget den enkelt...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.