14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til EUDP-loven § 18

Uddrag fra forarbejderne til eudp-loven § 18:

Til § 18
Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af transport- og energiministeren. Lovens ikrafttræden kan afhænge af, hvornår Europa-Kommissionen meddeler sin godkendelse efter EU’s statsstøtteregler. Denne godkendelse vil formentlig ikke være opnået på tidspunktet for lovforslagets vedtagelse i Folketinget. Det...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.