Screeningsloven for livmoderhalskræft

Denne konsoliderede version af screeningsloven for livmoderhalskræft er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om erstatningsadgang for kvinder, der ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft

Lov nr. 717 af 25. juni 2014

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Kvinder, der i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 2007 ikke har modtaget tilbud om deltagelse i et screeningsprogram for livmoderhalskræft i overensstemmelse med retningslinjerne for programmet, og som herved påføres en skade, og disses efterladte har ret til erstatning efter reglerne i kapitel 3 og 5 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. dog §§ 2 og 3.

§ 2

Patienterstatningen modtager, oplyser og afgør sager efter denne lov.

Stk. 2 Den region, hvor kvinden havde bopæl, da tilbuddet om deltagelse skulle have været udsendt, udbetaler erstatning i overensstemmelse med afgørelser truffet efter denne lov.

Stk. 3 Regionen, jf. stk. 2, afholder endvidere andre udgifter som følge af denne lov.

§ 3

Krav om erstatning efter denne lov forældes tidligst den 1. januar 2017.

Stk. 2 Erstatning og godtgørelse efter denne lov fastsættes som ved skader forårsaget efter den 1. januar 2007, uanset hvornår skaden er forårsaget.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2014 og gælder for krav, der er anmeldt til Patienterstatningen senest den 1. januar 2017.

Stk. 2 Loven gælder også for krav på erstatning stiftet før lovens ikrafttræden.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.