14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige § 8

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Løbende rente efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 138 af 26. april 1968, forhøjes fra den 1. januar 2004 til 1.591,2 pct. af grundrenten pr. 1. april 1965. For kapitalerstatninger, der skal udbetales efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., og som fastsættes mere end 3 år efter ulykken, anvendes lov om arbejdsskadesikring § 25, stk. 4.

•••

Stk. 2 Løbende ydelse for skader indtruffet mellem den 1. april 1978 og den 31. december 1992 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 341,5 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen. Ménerstatning forhøjes fra den 1. januar 2004 til 341,5 pct. af den ydelse, der svarer til grundbeløbet.

•••

Stk. 3 Løbende ydelse for skader indtruffet mellem den 1. januar 1993 og den 30. januar 1995 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 130,9 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

•••

Stk. 4 Løbende ydelse for skader indtruffet mellem den 31. januar 1995 og den 31. december 2002 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 125,4 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

•••

Stk. 5 Renter, løbende ydelser og menerstatninger, jf. stk. 1-4, reguleres efter lov om arbejdsskadesikring § 25.

•••

Stk. 6 Hvis en tilskadekommen, der modtager et rente- eller ydelsesbeløb, dør efter denne lovs ikrafttræden, beregnes og reguleres erstatningen til de efterladte på grundlag af en årsløn, der svarer til det rente- eller ydelsesbeløb, som er fastsat efter stk. 1-4.

•••

Stk. 7 Rentemodtagere, der er fyldt 67 år, kan forlange, at renten, efter at denne er nedsat efter § 21, stk. 4, eller § 22, stk. 6, i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 138 af 26. april 1968, omsættes til et kapitalbeløb.

•••

Stk. 8 Fristen, inden for hvilken den i stk. 7 nævnte omsætning af rente til kapital kan ske, fastsættes af beskæftigelsesministeren, der ligeledes fastsætter regler for omsætning af rente til efterladte.

•••
profile photo
Profilside