14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige § 7

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

•••

Stk. 2 Loven anvendes på

  • 1)   ulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og

  • 2)   sygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

•••

Stk. 3 Samtidig ophæves lov nr. 80 af 8. marts 1978 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

•••

Stk. 4 Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. stk. 3, anvendes fortsat på

  • 1)   ulykker, der er indtruffet før den 1. januar 2004, og

  • 2)   sygdomme anmeldt før den 1. januar 2004.

•••
profile photo
Profilside