14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige § 4

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Krav om erstatning skal rejses inden 6 måneder fra hjemsendelsen eller inden 1 år fra ulykken indtrådte eller sygdommen blev påvist. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan se bort fra disse frister, når betingelserne for dispensation efter § 36, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside