14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige § 2

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Erstatning m.v. efter § 1 fastsættes efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring, medmindre andet følger af denne lov.

•••

Stk. 2 Afgørelser efter § 1 og § 2, stk. 1, træffes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

•••
profile photo
Profilside