14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige § 1a:

Til § 7 I § 1 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige er bestemt, at statens regreskrav, jf. stk. 1, mod ansvarlige skadevoldere i forbindelse med terrorhandlinger, jf. straffelovens §§ 114 og 114 a, kan inddrives efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og ved indeholdelse i den påg...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.