14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige § 1

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Enhver, der rammes af en ulykke eller en sygdom, der med rimelig sandsynlighed kan henføres til udførelsen af de pligter, der er forbundet med tjenesten, eller til de forhold, hvorunder tjenesten foregår, er berettiget til erstatning fra staten for følgerne heraf efter denne lov.

•••

Stk. 2 Ved tjeneste efter stk. 1 forstås

  • 1)   aftjening af værnepligt, herunder som værnepligtig befalingsmand, ved forsvaret og redningsberedskabet,

  • 2)   aftjening af civil værnepligt,

  • 3)   aftjening af værnepligt ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande,

  • 4)   tjeneste som frivillig i hjemmeværnet, jf. lov om hjemmeværnet § 6, nr. 1, litra b, eller

  • 5)   tjeneste som frivillig i redningsberedskabet, som kontraktansat menig i det statslige regionale redningsberedskab, jf. beredskabslovens § 55, eller som beredskabspligtig, jf. beredskabslovens § 56.

•••
profile photo
Profilside