Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion § 12

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 336 af 02. april 2014,
som ændret ved lov nr. 395 af 02. maj 2016

Territorial gyldighed
§ 12

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.