14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 336 af 02. april 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Personkreds
Denne lov omfatter tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion og deres efterladte.

•••

Stk. 2 I denne lov forstås ved tidligere udsendte soldater og andre statsansatte personer, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst en gang eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.

•••
profile photo
Profilside