14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erhvervsfremme § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om erhvervsfremme og bygger på lov nr. 1518 af 18. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Erhvervsministeren kan henlægge sine beføjelser efter denne lov til en underliggende myndighed. Bekendtgørelse om en midlertidig lokal lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19

•••

Stk. 2 For erhvervsfremmeaktiviteter, som er iværksat i henhold til denne lov, kan ministeren bestemme, at den underliggende myndighed i et nærmere bestemt omfang kan henlægge opgaver ved administrationen af konkrete aktiviteter til en anden offentlig myndighed eller en privat institution. Henlægges de beføjelser, som er nævnt i 1. pkt., til en privat institution, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på institutionens virksomhed med administration af det pågældende område.

•••
profile photo
Profilside