Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 20

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 207 af 31. marts 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019,
som ændret ved lov nr. 363 af 09. marts 2021 og lov nr. 2622 af 28. december 2021

§ 20

Rådet rådgiver uddannelses- og forskningsministeren om uddannelserne, herunder om følgende forhold:

  • 1) Uddannelsernes udvikling.

  • 2) Generelle spørgsmål om udbuddet af uddannelser i forhold til dokumenterede behov på arbejdsmarkedet.

  • 3) Generelle konsekvenser for uddannelserne som følge af nye eller ændrede behov på arbejdsmarkedet.

  • 4) Formål og strukturelle rammer.

  • 5) Adgangskrav.

  • 6) Sammenhæng med øvrige uddannelser og uddannelsesområder.

  • 7) Rammer for forsøgsvirksomhed.

  • 8) Efter- og videreuddannelse.

  • 9) International uddannelse.

  • 10) Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.