14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om uddannelserne, herunder om: EA og PB adgangsbekendtgørelsen Karakterbekendtgørelsen Eksamensbekendtgørelsen LEP-bekendtgørelsen

 • 1) Lønnet og ulønnet praktik.

 • 2) Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.

 • 3) Uddannelseselementer, der udbydes på et undervisningssprog, der afviger fra det sprog, som den samlede uddannelse udbydes på.

 • 4) Studieordninger.

 • 5) Adgang, indskrivning, orlov, prøver og eksamen, tilmelding til og afmelding fra prøver, herunder eventuelle krav til studieaktivitet, bedømmelse og censorer.

 • 6) Anvendelse af det fælleseuropæiske pointsystem (ECTS).

 • 7) Studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet.

 • 8) Kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, jf. § 7 a, og om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse.

 • 9) Adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og til lignende tekniske uddannelser, herunder maritime professionsbacheloruddannelser.

 • 10) Adgangskursus til uddannelserne til markedsføringsøkonom, skov- og landskabsingeniør og urban landskabsingeniør.

 • 11) Forberedelseskurser for indvandrere og flygtninge.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at uddannelser omfattet af denne lov, som udbydes af universiteter i medfør af universitetslovens § 7, kan følge regler om prøver og eksamen og tilmelding til og afmelding fra fag og prøver, herunder eventuelle krav til studieaktivitet, for bacheloruddannelser ved universiteterne. Eksamensbekendtgørelsen LEP-bekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om lærerkvalifikationer og om uddannelsesinstitutionernes pligt til at tilvejebringe praktikpladser.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at studerende kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik. LEP-bekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside