14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. December 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Uddannelses- og forskningsministeren nedsætter Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, der består af indtil 21 medlemmer.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden, der skal have særlig indsigt i de uddannelsesområder, som rådgivningen omfatter.

•••

Stk. 3 18 medlemmer udpeges af uddannelses- og forskningsministeren på følgende måde:

 • 1) 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, HTS (Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen) og Tekniq (installatørernes organisation) i forening.

 • 2) 1 medlem efter indstilling fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

 • 3) 1 medlem efter indstilling fra Ledernes Hovedorganisation.

 • 4) 2 medlemmer efter indstilling fra Danske Regioner.

 • 5) 2 medlemmer efter indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening).

 • 6) 3 medlemmer efter indstilling fra FTF (hovedorganisation for offentligt og privat ansatte).

 • 7) 2 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO).

 • 8) 1 medlem efter indstilling fra Ingeniørforeningen i Danmark.

 • 9) 2 medlemmer efter fælles indstilling fra de studerendes organisationer.

 • 10) 1 medlem efter indstilling fra rektorer for professionshøjskolerne i forening.

 • 11) 1 medlem efter indstilling fra rektorer for erhvervsakademierne i forening.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan supplere rådet med indtil 2 personligt udpegede medlemmer.

•••

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan udpege repræsentanter for rådgivende organer og faglige forsamlinger som tilforordnede til at deltage i rådets arbejde. Udpegningen sker efter indstilling fra det pågældende organ eller den pågældende forsamling.

•••

Stk. 6 Rådets medlemmer samt eventuelle tilforordnede, jf. stk. 5, beskikkes af uddannelses- og forskningsministeren for 4 år. De tilforordnede og de i stk. 4 nævnte medlemmer kan dog beskikkes for en kortere periode. Repræsentanterne for de studerendes organisationer beskikkes for en toårig periode. Medlemmer og tilforordnede kan genbeskikkes.

•••
profile photo
Profilside