Lov om erhvervelse af fast ejendom § 5

Denne konsoliderede version af lov om erhvervelse af fast ejendom er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 344 af 23. december 1959,
jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2014

§ 5

De i §§ 1 og 4 omhandlede tilladelser kan gøres betingede og gives for en bestemt tid.