Bøger, som nævner Lov om erhvervelse af fast ejendom § 10

Tiltalen (1. udg.)
Forfattere: Camilla Hammerum
Udgivelsesdato: 05. feb 2014
DJØF Forlag

Andre omstændigheder, der er nødvendige til en tilstrækkelig og tydelig beskrivelse

- Side 83 -

...undlade at søge en sådan tilladelse. Ved domsforhandlingens begyndelse anmodede anklagemyndigheden om tilladelse til at berigtige tiltalen, så der tilføjedes »jf. § 1, stk. 1«, og dermed en henvisning til den bestemmelse der regulerer, hvilke personer der har denne pligt til at søge om tilladelse til at erhverve danske ejendomme. Byretten afviste sa-

Læs på Jurabibliotek