Bøger, som nævner Lov om erhvervelse af fast ejendom § 1

Fast ejendom I (3. udg.)
Forfattere: Carsten Munk-Hansen
Udgivelsesdato: 31. jul 2023
DJØF Forlag

Bopæl i Danmark

- Side 39 -

...§ 3, medmindre ejendommen forinden er overdraget på ny til tredjemand. Tilladelse vil i almindelighed være betinget af, at køberen selv tager varig bopæl i ejendommen. Der lægges vægt på karakteren af tilknytningen til Danmark, opholdsgrundlagets karakter mv., hvorimod det er ligegyldigt, hvorfra udlændingen kommer (forudsat at det er uden for EU).

Læs på Jurabibliotek