14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Erhvervelse af dansk Indfødsret i Anledning af de sønderjydske Landsdeles Indlemmelse i Danmark § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 293 af 12. June 1922. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Paa Personer, som den 15. Juni 1920 var tyske eller preussiske Statstjenestemænd, samt deres Ægtefæller og Børn under 21 Aar kommer Bestemmelserne i denne Lovs § 1 ikke til Anvendelse, naar de forlader Danmark inden 15. September 1920 eller forbliver sammesteds efter nævnte Tidspunkt, fordi de efter Aftale med danske Myndigheder midlertidig fortsætter deres Embedsvirksomhed i de sønderjydske Landsdele.

•••
profile photo
Profilside