14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1222 af 21. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Udbetaling og sagsoplysning m.v.
Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler uden ansøgning engangstilskud til ydelsesmodtagere, der er berettiget efter denne lovs § 1, og som har en nemkonto. Modtagere af engangstilskuddet får meddelelse om afgørelsen via udbetalingsmeddelelsen fra det finansielle institut, hvor borgeren har anvist en konto som nemkonto, jf. 1. pkt.

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension anmoder personer omfattet af § 1, som ikke har en nemkonto, om at anvise en sådan konto med henblik på udbetaling af engangstilskuddet. Anmodningen sendes via Digital Post eller ved almindeligt brev til den bopælsadresse, der fremgår af CPR, når personen er undtaget fra Digital Post.

•••

Stk. 3 Udbetaling Danmark orienterer i årsbrevet til modtagere af førtidspension, seniorpension eller folkepension med bopæl i udlandet om retten til engangstilskud og anmoder disse personer om at anvise en nemkonto med henblik på udbetaling af engangstilskuddet.

•••

Stk. 4 Personer, der pr. 1. november 2020 ikke har modtaget engangstilskud efter § 1, kan ansøge om engangstilskuddet hos Arbejdsmarkedets Tillægspension. Personen skal dokumentere at være omfattet af § 1 og anvise en nemkonto. Ansøgningen om engangstilskud skal være modtaget hos Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 28. februar 2021.

•••
profile photo
Profilside