14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 445 af 12. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Engangstilskud efter § 2 ydes, selv om en eller flere af betingelserne i §§ 3 eller 4 ikke er opfyldt, hvis den manglende opfyldelse alene skyldes manglende eller fejlagtige oplysninger i de datakilder, som er nævnt i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, som ikke kan henføres til personer i den pågældende husstand.

•••
profile photo
Profilside