14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 445 af 12. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Energistyrelsen yder et engangstilskud på 6.000 kr. til den person, der ifølge Det Centrale Personregister den 1. januar 2022 var den ældste person i de husstande, der opfylder betingelserne i §§ 3 og 4. Data i Det Centrale Personregister den 1. april 2022 lægges til grund.

•••

Stk. 2 Er den ældste person i husstanden på udbetalingstidspunktet registreret som død i Det Centrale Personregister, udbetales engangstilskuddet til den ifølge Det Centrale Personregister på udbetalingstidspunktet ældste levende person i husstanden. Er alle personer i husstanden afgået ved døden på udbetalingstidspunktet, udbetales engangstilskuddet ikke.

•••

Stk. 3 Opfylder flere personer i husstanden betingelserne i stk. 1 eller stk. 2, 1. pkt., udbetales engangstilskuddet til den person, der har det laveste løbenummer i sit personnummer.

•••

Stk. 4 Engangstilskud efter stk. 1-3 udbetales til den berettigedes Nemkonto, jf. dog § 13, stk. 6. Det er en betingelse for udbetaling af engangstilskuddet, at den pågældende har en Nemkonto, jf. dog § 13, stk. 6.

•••
profile photo
Profilside