14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 445 af 12. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Data og databehandling
Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering indsamler følgende oplysninger:

  • 1) Oplysninger fra Det Centrale Personregister.

  • 2) Oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret om adresse, BFE-nummer, opvarmningsmiddel og varmeinstallation, som det var registreret den 1. januar 2022.

  • 3) Oplysninger fra plandata.dk om fjernvarmeforsyningsområder og gasforsyningsområder, som det var registreret den 21. marts 2022.

  • 4) Oplysning om indkomst for personer i indkomståret 2020 fra den skattemæssige årsopgørelse fra Skatteforvaltningen.

  • 5) Oplysninger fra Danmarks Adresseregister, herunder om adresse og dennes geografiske placering.

•••

Stk. 2 Evida skal til Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering afgive GIS-information om gasdistributionsledninger, som den 25. marts 2022 var registreret i Evidas systemer. Energinet skal til Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering afgive oplysninger om elektricitetsforbrug på adresser i december 2021 for udvalgte adresser udpeget af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering eller Energistyrelsen.

•••

Stk. 3 Energistyrelsen leverer GIS-information om afgrænsning af de områder, der er tilknyttet et af de fjernvarmenet, der fremgår af bilag 1, til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og offentliggør GIS-informationerne på Energistyrelsens hjemmeside.

•••

Stk. 4 Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler oplysninger fra Det Centrale Personregister.

•••

Stk. 5 Energistyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Arbejdsmarkedets Tillægspension kan til brug for udsøgning i medfør af § 10, behandling af ansøgninger efter § 11, udbetaling af tilskud efter § 13 og eventuel tilbagesøgning af uberettiget udbetalte beløb behandle oplysninger som angivet i stk. 1-4 og § 10, 11 og 13.

•••

Stk. 6 Energistyrelsen fastsætter en frist for fremsendelse af oplysninger efter stk. 2.

•••
profile photo
Profilside