14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 445 af 12. april 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Udbetaling
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering videregiver på vegne af Energistyrelsen personnumre på de personer, der er berettiget til at modtage engangstilskud efter § 2, til Arbejdsmarkedets Tillægspension med henblik på udbetaling.

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension foretager udbetaling af engangstilskud efter § 2 til de berettigedes Nemkonto på vegne af Energistyrelsen, jf. dog stk. 6.

•••

Stk. 3 Inden udbetaling foretages, kontrollerer Arbejdsmarkedets Tillægspension i Det Centrale Personregister, om den berettigede er afgået ved døden. Er den berettigede afgået ved døden, giver Arbejdsmarkedets Tillægspension meddelelse herom til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udsøger personnummer på en eventuel person, der herefter er berettiget til engangstilskud efter § 2, og videregiver personnummer på vedkommende til Arbejdsmarkedets Tillægspension med henblik på udbetaling af engangstilskud.

•••

Stk. 4 Arbejdsmarkedets Tillægspension giver meddelelse til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om personnumre, hvor udbetaling ikke kan gennemføres.

•••

Stk. 5 Berettigede, der modtager engangstilskud efter § 2 på baggrund af udsøgningen omhandlet i § 10, får meddelelse om afgørelsen via udbetalingsmeddelelsen fra det finansielle institut, hvor borgeren har anvist en konto som Nemkonto.

•••

Stk. 6 Energistyrelsen fastsætter regler om, at krav om udbetaling af engangstilskud efter § 2 til Nemkonto, jf. § 2, stk. 4, kan fraviges i forbindelse med udbetaling af engangstilskud efter ansøgning, jf. § 11, og om, at udbetaling kan foretages af andre end Arbejdsmarkedets Tillægspension. Energistyrelsen fastsætter regler om, hvordan udbetaling kan ske i de tilfælde, hvor § 2, stk. 4, fraviges, jf. 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside