Lov om energipolitiske foranstaltninger § 10

Denne konsoliderede version af lov om energipolitiske foranstaltninger er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 194 af 28. april 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989,
som ændret ved lov nr. 1076 af 20. december 1995

§ 10

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2 Loven kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser som de særlige grønlandske forhold tilsiger.