Lov om energipolitiske foranstaltninger § 1

Denne konsoliderede version af lov om energipolitiske foranstaltninger er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 194 af 28. april 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989,
som ændret ved lov nr. 1076 af 20. december 1995

§ 1

Med det formål at skabe grundlag for en formindskelse af landets afhængighed af importeret olie gennem forbedret udnyttelse og anvendelse af energi og ved fremskyndet udnyttelse af andre energikilder udarbejder energiministeren energipolitiske redegørelser, der indeholder:

  • 1) vurdering af energibehov og energiforsyningsmuligheder,

  • 2) målsætninger og planer for en hensigtsmæssig fremskaffelse og udnyttelse af forskellige former for energi samt

  • 3) programmer for energiforskning og -udvikling.

Stk. 2 Еnergiministeren afgiver de i stk. 1 nævnte redegørelser til folketinget.