Lov om energipolitiske foranstaltninger Kapitel 2

Denne konsoliderede version af lov om energipolitiske foranstaltninger er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 194 af 28. april 1976,
jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989,
som ændret ved lov nr. 1076 af 20. december 1995

Kapitel 2 Energistyrelsen.
§ 3

Energistyrelsen bistår energiministeren og andre myndigheder i spørgsmål inden for energiområdet.

Stk. 2 Styrelsen skal følge og vurdere den danske og den internationale udvikling i produktion, forsyning, forbrug og forskning på energiområdet.

Stk. 3 Ministeren kan overdrage styrelsen at varetage opgaver, herunder udøve beføjelser, inden for energiområdet, som efter lovgivningen påhviler ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser