14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om energimærkning af energirelaterede produkter  - ophæves den 1. januar 2019, jf. § 14, stk. 4 i lov nr. 1521 af 18/12 2018 § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 455 af 18. maj 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Energirelaterede produkter, som er omfattet af regler om energimærkning i loven eller delegerede retsakter, må ikke forsynes med anden mærkning el.lign., der kan virke vildledende med hensyn til de foreskrevne oplysninger.

•••

Stk. 2 Mærkningen m.v. må kun anvendes på produkter, der er omfattet af loven eller en delegeret retsakt.

•••
profile photo
Profilside