14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om energimærkning af energirelaterede produkter  - ophæves den 1. januar 2019, jf. § 14, stk. 4 i lov nr. 1521 af 18/12 2018 § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 455 af 18. maj 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Leverandøren skal udarbejde energietiket, datablad og teknisk dokumentationsmateriale i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør af loven eller en delegeret retsakt. Energietiketter og datablade skal leveres sammen med produktet.

•••

Stk. 2 Ansvaret for, at oplysninger på energietiket, på datablad og i teknisk dokumentationsmateriale er korrekte, påhviler leverandøren.

•••

Stk. 3 Når leverandøren bringer et energirelateret produkt i omsætning eller ibrugtager det, samtykker leverandøren i, at oplysningerne på energietiketten eller databladet gøres offentligt tilgængelige.

•••

Stk. 4 Leverandøren skal  opbevare  teknisk dokumentationsmateriale efter stk. 1, i mindst 5 år efter at det sidste eksemplar af det relevante produkt er fremstillet. En elektronisk udgave af det tekniske dokumentationsmateriale skal stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden senest 10 dage efter modtagelse af en anmodning herom.

•••
profile photo
Profilside