14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om energimærkning af energirelaterede produkter  - ophæves den 1. januar 2019, jf. § 14, stk. 4 i lov nr. 1521 af 18/12 2018 § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 455 af 18. maj 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Transportministeren kan fastsætte regler om, at motordrevne køretøjer ved mærkning og på anden standardiseret måde skal være forsynet med oplysninger om forbrug af energi og andre oplysninger af betydning for slutbrugerne.

•••

Stk. 2 I regler efter stk. 1 kan transportministeren fastsætte, hvorledes de foreskrevne oplysninger skal meddeles til forbrugerne ved salg eller leje af køretøjet, herunder

  • 1) at et udstillet køretøj på nærmere angivet måde skal forsynes med mærkning og ledsages af andre standardiserede oplysninger, og

  • 2) at der ved fjernsalg af køretøjet eller reklamering for køretøjet skal meddeles nærmere angivne standardiserede oplysninger.

•••

Stk. 3 Transportministeren kan fastsætte regler om, at der som dokumentation for rigtigheden af de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger skal foreligge et nærmere angivet teknisk dokumentationsmateriale på grundlag af metoder og standarder efter transportministerens bestemmelse.

•••

Stk. 4 Stk. 1-3 omfatter ikke brugte motordrevne køretøjer.

•••

Stk. 5 Motordrevne køretøjer, som er omfattet af regler fastsat i medfør af stk. 1, må ikke forsynes med anden mærkning el.lign., der kan virke vildledende eller misvisende for slutbrugerne. Mærkningen må kun anvendes på motordrevne køretøjer, der er omfattet af loven eller regler fastsat i medfør heraf.

•••
profile photo
Profilside