14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 367 af 09. April 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Skadesforsikringsselskaberne skal efter hvert kvartal og senest den 15. i den følgende måned anmelde størrelsen af forfaldne afgiftsbeløb fordelt på de i § 1, stk. 2, nævnte forsikringskategorier til Terrorforsikringsrådet. Anmeldelsen skal være underskrevet af selskabets ansvarlige ledelse.

•••

Stk. 2 Det forfaldne afgiftsbeløb pr. kvartal omfatter de afgifter, der forfalder til betaling i det pågældende kvartal. Afgifter, der afskrives som uerholdelige, fradrages i afgiftsbeløbet i det kvartal, hvor afskrivningen af præmieindtægt inklusive afgift finder sted.

•••
profile photo
Profilside