14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet § 19:

Til § 19
Da der efter den gældende ordning er tale om en forsikringsaftale mellem kunde og forsikringsselskab, finder det almindelige klagesystem anvendelse. Klager over forsikringsselskabets afgørelse på private forsikringer kan således indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Det foreslås i stk. 1, 1. pkt., at klager over skadesforsikringsselskabernes af...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.