14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 367 af 09. april 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Terrorforsikringsrådet fører tilsyn med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader. Terrorforsikringsrådet kan af de skadesforsikringsselskaber, der er omfattet af loven, forlange alle oplysninger udleveret, som skønnes nødvendige for at sikre, at lovens regler og regler udstedt i medfør af loven overholdes.

•••

Stk. 2 Terrorforsikringsrådet kan meddele de påbud, som anses for nødvendige for skadesforsikringsselskabernes overholdelse af loven eller regler fastsat i medfør af loven. Terrorforsikringsrådet kan offentliggøre påbud efter 1. pkt.

•••

Stk. 3 Terrorforsikringsrådet kan i særlige tilfælde kræve, at et skadesforsikringsselskab tilbagebetaler uberettiget udbetalt erstatning.

•••

Stk. 4 § 354 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på Terrorforsikringsrådets tilsyn efter denne lov.

•••

Stk. 5 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for tilsynet, herunder for Terrorforsikringsrådets anvendelse af påbud til skadesforsikringsselskaberne og offentliggørelse heraf samt for tilbagebetalingskrav mod skadesforsikringsselskaberne vedrørende uberettiget udbetalt erstatning. Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader

•••
profile photo
Profilside