Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet § 11

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 367 af 9. april 2019,
som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023

§ 11

Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen finder anvendelse på skadesforsikringsselskabernes behandling af skader efter denne lov.